Potlačená bavlnená metráž

Ceny sú 3,0 EUR bežný meter, bez DPH